Onze garanties

garantiesZodra het koetswerk van uw auto volledig of gedeeltelijk is overtrokken, krijgt u opnieuw een volledige uitleg over wat deze « nieuwe huid » echt is, met alle details en toelichtingen die nodig zijn om al uw vragen te beantwoorden.

garantiesWaarom denkt u dat het belangrijk is om alles nog eens uit te leggen? Omdat u vóór uw beslissing om ons dit werk toe te vertrouwen, reeds de tijd heeft genomen om ons te raadplegen, en omdat ons soms erg technische jargon voor u werd omgezet in meer klare en logische taal.

garantiesKortom, ALLES wat u moet weten over volledige of gedeeltelijke CAR WRAPPING, wordt u op een duidelijke en begrijpelijke manier uitgelegd voordat u uw beslissing neemt.

garantiesDe dingen die u wel en niet moet doen, de veroudering van de installatie, de weerstand en de hechting ervan, stuk voor stuk vragen waarop u zonder omwegen een antwoord zult krijgen.

GarantiesDe garantie op onze volledige of gedeeltelijke plaatsing bedraagt 2 jaar indien de gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden strikt werden nageleefd.

GarantiesVinyl is geen lak. Om uw wagen schoon te maken, dient u anders te werk te gaan. Maar wees gerust, er komen geen tijdrovende handelingen aan te pas