WETGEVING

Wat zegt de wet over getinte ruiten?

In België bepaalt een koninklijk besluit van 15 maart 1968, gewijzigd bij koninklijk besluit van 17 maart 2003, de regels op het gebied van autoruiten. Alvorens een behandeling te overwegen, wint u het best informatie in over dit wettelijke kader. U kunt daarvoor terecht bij onze specialisten.

De wettekst downloaden

 

VOORRUIT

vitre avantOp de voorruit mag geen enkele behandeling, zelfklevende film of niet-originele coating worden aangebracht. Voorruitstrips zijn toegestaan voor zover de afmetingen ervan die van een originele voorruit niet overschrijden.

VOORSTE ZIJRUITEN

vitre latéraleDe wet laat geen behandeling, film of niet-originele coating toe op de voorste zijruiten. Een aantal behandelingen zouden kunnen worden overwogen op vertoon van een attest en een certificaat van het Institut National du Verre. In de praktijk worden deze installaties nooit gehomologeerd. Het heeft dus geen zin om uw voorste ruiten in België te laten homologeren!

ACHTERRUIT

Vitre arrièreDe wet legt voor de achterruit geen enkele tintbeperking op, met wat voor wagen u ook rijdt. U kunt er dus een behandeling naar keuze op laten aanbrengen, op voorwaarde dat de weerkaatsingsgraad niet hoger is dan 15% volgens de geldende norm.

VRAGEN OVER DE WETGEVING ROND GETINTE AUTORUITEN?

Onze adviseurs van Tint-Tech zijn op de hoogte van de meest recente beslissingen over autoruiten. Aan hen kunt u dus gerust al uw vragen stellen. Wij hebben ook gegevens over de huidige statistieken van wegcontroles.

 

Neem met ons contact op